Reiki

   REIKI je opětovné sjednocení těla,mysli a ducha prostřednictvím uzdravující energie.Je to podpora fyzického,duševního a emocionálního zdraví směrováním proudů univerzální životní energie.Jde o ošetření k navození rovnováhy mezi myslí,tělem a city.

 

REIKI je systém léčby,který je bezpečným,přirozeným a holistickým způsobem nápravy mnoha akutních a chronických potíží a přínáší zlepšení duchovního,mentálního a emocionálního zdraví. Současně je to vynikající tonikum – těšíte-li se dobrému zdraví, REIKI vám ho pomůže si ho udržet.

 

REIKI je chápáno především jako metoda k léčení fyzického těla,je to však i metoda k léčbě duše a ducha.V konečném důsledku má REIKI moc obnovit jednotu trojice těla,mysli a ducha do optimálního stavu harmonie.Tento návrat do stavu harmonie a rovnováhy je nezbytný pro každou lidskou bytost.Metodami REIKI se vzhledem k jejich účinkům a jednoduchosti může uzdravit jednotlivec sám,anebo jimi může léčit druhé. REIKI se tak nabízí jako jedna z možností k tomu co nazýváme "návratem domů".

 

Energie REIKI má uzdravující účinky.Když léčitel předává tuto energii svými dlaněmi příjemci,jsou tím aktivovány přirozené schopnosti jeho fyzického těla k samoléčbě. Tato energie proudí do míst původu nemoci,působí tam,kde je jí nejvíce zapotřebí, uvolňuje vlastní zablokované energie,zbavuje tělo toxických látek a navozuje stav rovnováhy.

 

S REIKI nemusíte energii ani vidět ani se na ni koncentrovat.Nedochází k přejímání energie od někoho jiného ani k darování energie.Buď je energie REIKI v rovnováze, nebo jí je v některé oblasti příliš mnoho,nebo málo.Potom se zde vytvoří nerovnováha a tudíž větší pravděpodobnost onemocnění.
 

Každý člověk potřebuje energii,aby přežil,či aby se léčil. A každému pomáhá něco jiného. Když REIKI a jeho aplikace nepomůže,tak rozhodně neuškodí.Vždy však harmonizuje a pomáhá klasickému léčení.