Psychosomatika


"Psyché" je duše a "soma" je tělo. Psychosomatika je o tom, jak naše duše ovlivňuje naše
tělo a naopak...
  Skutečné zdraví a plně funkční stav člověka se odvíjí nejen od fyzického ale i od duševního
a psychického stavu. Existují tu velice úzké vztahy mezi nervovou činností a vegetativními
funkcemi organismu.

  Když zdravotní problémy i přes intenzivní léčbu přetrvávají nebo se příznaky nemoci stále
vrací, je možné, že se za tím skrývá psychosomatické onemocnění. Pravděpodobně až 70 %
všech tělesných obtíží má na svědomí psychika. Pokud se u člověka vyskytnou tělesné
obtíže, duše tím volá o pomoc. Trápení, nespokojenost a stres jsou pro organismus natolik
zatěžující, že se s tím nedokáže vyrovnat jinak, než že odstartuje nějaký tělesný problém.

  Psychosomatika v nemoci ? Jednou nás trápí potíže tělesné (somatické) jindy nás trápí
bolavá duše (psyché). Nebo nás trápí psychický stres. Někdy nás obtěžuje tělo i duše. Pak
dochází k porušení psychosomatické rovnováhy nebo už dokonce k psychosomatické
nemoci. Člověk stůně vždy celý, nikoliv jen jeho jeden orgán.

  Co to je "bolavá duše" ? Často jde o emoce chronické nebo o silné akutní stresy, mnohdy
hluboce zapuštěné v podvědomí. Dnes patří k velmi častým bolesti v zádech, v kříži či jiné
části páteře nebo bolestné napětí v šíji. Na první pohled se zdá neuvěřitelné, že by měla
bolavá duše co dělat s bolestmi páteře. Ale může to tak být.

  Psychosomatické potíže mohou postihnout systém nervový, lymfatický, pohybový, dýchací,
kožní, trávící, vylučovací, kardiovaskulární či smyslová ústrojí a mohou se projevovat jako
nejrůznější bolesti na těle a v těle, blokace páteře a kloubů, kožní problémy, problémy s imu-
nitou, častá nemocnost a další, nádorová onemocnění, zažívací obtíže, potíže s močovými
cestami, s činností pohlavních orgánů, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, chronická
únava, slabost, vysoký krevní tlak, astma, alergie, závratě a mnoho dalších.

NEJČASTĚJŠÍ PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ:

-   chronické bolesti hlavy, zad a kloubů
-   chronická únava a nespavost
-   neurologické potíže
-   gynekologické potíže
-   bušení srdce, dušnost, brnění končetin a obličeje, píchání a bolesti na hrudi
-   ekzémy a další kožní onemocnění
-   zažívací potíže
-   nechutenství nebo nadměrné chutě k jídlu

  Na léčbu psychosomatických onemocnění je zapotřebí celostního přístupu. Na komplexní
léčbě se podílejí specialisté jako psychosomatici, psychologové, psychoterapeuti, psychiatři
ale i internisté a další medicínské obory.

  Není třeba se stydět za to, že nám naše problémy přerostly přes hlavu a potřebujeme
psychologickou či psychiatrickou pomoc. Nemá smysl návštěvu oddalovat, mezitím se
naše problémy a potíže prohloubí a cesta k uzdravení bude o to delší.

  Současná klasická medicína při diagnostikování a léčení fyzických potíží ještě donedávna
psychice pacienta nevěnovala dostatečnou pozornost ale tento stav se sice pomalu ale
přesto začíná měnit.....