Klasické masáže

    Masáž je považována za nejstarší léčebný prostředek.Je jednou z nejpřirozenějších
a nejšetrnějších léčebných metod,neboť je do značné míry vrozena.Pocítí-li člověk
bolesti,přiloží instinktivně ruce na bolavá místa.Masáž je prostě "zaručený" prostře-
dek,neboť využívá léčivé síly rukou.

 

  Při současném životním stylu,kdy většinu aktivit provozujeme vsedě,nebo při nich
vykonáváme chudý pohybový stereotyp,dochází k poruchám pohybového aparátu.
Tyto poruchy se pak projeví celou škálou nepříjemných příznaků,počínaje pocitem
trvalé únavy až po vyloženě bolestivé příhody.Masáž je jednou z účinných metod,
jak lze tyto handicapující pocity mírnit.

 

  Dobře provedená klasická masáž dovede mimo jiné i harmonizovat mysl,duši a tělo
a navodit velmi příjemné pocity masírovanému.

 

  KLASICKÁ MASÁŽ se doporučuje:

            - V rekonvalescenci po těžkých chorobách

            - Při chronických revmatických onemocněních

            - Při chronických onemocněních dýchacího aparátu

            - Při zácpách

            - Při hemiplegii a paraplegii

            - Po některých úrazech a operacích urychluje hojení

            - Uplatňuje se zejména u chorob pohybového aparátu

            - Pro uvolnění napětí

            - Na uvolnění blokád

            - Pro působení na mízní systém

            - Pro povzbuzení prokrvování