E.F.T

"EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES", krátce E.F.T, vychází z toho, že psychické poruchy mají svůj základ v blokádách energetického systému těla. Abychom zablokovanou energii opět rozproudili,poklepáváme na speciální akupunkturní body, zatímco myslíme na problém, který ošetřujeme.

 

Tímto způsobem lze lidem pomoci během velmi krátké doby i při závažných duševních problémech nebo psychicky podmíněných tělesných potížích.Platí to jak pro akutní potíže,tak i pro dlouhotrvající problémy.

 

Terapie E.F.T nabízí techniky a metody,které mohou vést k nalezení příčiny a k jejímu odstranění z energetického systému těla.Terapeut vede,provází a pomáhá klientovi nacházet to,co potřebuje ke svému vyléčení. E.F.T není magická technikaje to forma psychoterapie. Klasická psychoterapie pracuje na mentální úrovni,technika E.F.T zapojuje do léčení i tělesný systém.

 

E.F.T je možné použít jak na emocionální,tak i na tělesné obtíže (které většinou také mají psychický prvek).

 

E.F.T se mimo jiné používá v následujících situacích: 

                        - fobie                                                           - pocity viny

                        - strachy                                                       - poruchy spánku 

                        - bolesti                                                         - noční můry 

                        - tělesné problémy                                      - nízké sebevědomí 

                        - závislosti                                                    - vztek 

                        - alergie                                                        - blokády 

                        - deprese a zarmoucenost                        - smutek a žal