Bowenova technika

Jedná se o reflexní stimulaci technikou T.A.BOWENA.Tato technika je někdy také nazývána Bowenovou terapií,nebo tlakovou masáží.

Takzvaný "Bowenův pohyb" spočívá ve zvláštním způsobu ovlivňování napětí svalů a svalových skupin prostřednictvím manipulace s vrstvami kůže a podkoží.Pohyby jsou prováděny na jasně anatomicky definovaných místech ve stanoveném pořadí.

Touto technikou se zabýváme nejen kontrakcemi ve svalech,ale i ve svalové fascii. Ta představuje z hlediska fyziologie člověka zcela jedinečnou strukturu.Jedná se o spojitou tkáň,táhnoucí se od hlavy až ke špičkám prstů.Po cestě obepíná každý sval, orgán a svalové vlákno.

 

  Ze základního principu fungování BMT vyplývá,že se nesoustředíme na uvolňování kontrakcí v jednom konkrétním svalu,ale pracujeme s celými oblastmi těla,popř.s celým tělem.Tento přístup vede k uvolnění na několika úrovních těla povrchových i vnitřních,a k přímému nebo nepřímému ovlivnění vnitřních orgánů,takže dochází k celkovému zlepšení zdravotního stavu.

 

  B.M.T  -  BODOVÁ  MYOFASCIÁLNÍ  TECHNIKA