Automatická kresba

Psychografiejde o kreslení autogramů,ze kterých lze určit charakteristiku daného člověka. Pomocí zjišťovací kresby lze určit případné nedostatky určitých prvků v  organismu,stanovit léčebnou terapii,nebo prostředek k pročistění organismu.

 

Automatická kresba je kresba neovlivněna rozumem a vědomím,vychází z našeho podvědomí.Intuitivně kreslíme tahy po papíře,samovolně co podvědomě cítíme a potřebujeme.

 

Automatická kresba umožňuje diagnostiku příčin zdravotních, psychických, partnerských a jiných problémů. Umožňuje relaxační, skupinové a terapeutické využití.

 

Zjišťovací kresby lze využít i v jiných oblastech,např. partnerských a mezilidských vztazích.Otevírají se možnosti posoudit partnerské i jiné vztahy a v konfliktních situacích najít řešení. Formou kresby se učíme rozumět sami sobě a chápat vnitřní signály a myšlenkové pochody.Vzniká tak proces léčení.


 

Automatická kresba dokáže:     - určit náš současný zdravotní stav

                                                           - zjistit nerovnováhu organismu 

                                                           - lokalizovat nemocné orgány 

                                                           - zjistit poruchy čaker a meridiánů 

                                                              - najít poruchy toku energie